Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là một quyết định quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. 
- Tạm ngừng không đồng nghĩa với giải thể/đóng cửa hoạt động và là một giải pháp pháp lý tạm thời dừng hoạt động doanh nghiệp trong một thời gian xác định. 
- Sau khi yếu tố cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không còn, doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động trở lại như bình thường.


Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp):
1- Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký;
2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:
- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần);
- Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:
- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) ;
- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần) ;
- Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa

Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét