Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Thủ tục chia tách doanh nghiệp


Điều 150, Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 17 Nghị định 88/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục chia tách doanh nghiệp được quy định như sau:

thu tuc

Thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:
Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng của cổ đông bị chia, tách thông qua quyết định chia, tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quyết định chia, tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây :
  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tách;
  2. Tên các công ty được chia, tách sẽ thành lập;
  3. Nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản công ty;
  4. Phương án sử dụng lao động;
  5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của công ty bị chia sang công ty mới thành lập;
  6. Giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách. Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia (đối với trường hợp chia công ty);
  7. Thời hạn thực hiện chia, tách công ty.
Quyết định chia tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét